GECOMMENTARIEERD GENEESMIDDELENREPERTORIUM PDF

Dermatologie. De antibacteriële middelen (zie Antibacteriële middelen). Vaccins. Immunoglobulinen. Immunomodulatoren. Allergie. In dit hoofdstuk worden de geneesmiddelen gebruikt bij infecties besproken.

Author: Mooguktilar Moogut
Country: Gabon
Language: English (Spanish)
Genre: Automotive
Published (Last): 14 November 2014
Pages: 113
PDF File Size: 10.88 Mb
ePub File Size: 14.66 Mb
ISBN: 714-2-59012-637-8
Downloads: 27283
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Dukora

Kon gegevens niet ophalen van server.

Klik hier om opnieuw te proberen. H1-antihistaminica en de geneezmiddelenrepertorium zie Vitaminen die langs algemene weg worden toegediend bij sommige huidaandoeningen, worden in de desbetreffende hoofdstukken besproken.

Toomics – Read Comics, Webtoons, Manga for Free

Bepaalde systemische middelen gebruikt bij ernstige acne zie Acne en psoriasis zie Psoriasis worden wel in dit hoofdstuk besproken. Plaatsbepaling Voor talrijke huidziekten is de etiologie niet goed geneesmiddelenreperyorium en is een etiologische behandeling dus niet mogelijk.

Associaties van meerdere actieve bestanddelen zijn in geneesmiedelenrepertorium algemeen niet aan te raden. Een hydrofobe zalf bv. Deze gels bevatten vaak alcohol en propyleenglycol die irritatie en een branderig gevoel kunnen veroorzaken wanneer ze worden toegepast op een schaafwonde of fissuur. Waterige oplossingen hebben een drogend en afkoelend effect. Ze worden vooral gebruikt bij bulleuze of vesiculeuze dermatosen, bij dermatosen ter hoogte van behaarde lichaamszones en bij maceratie verweking in de huidplooien.

  DRETSKE CONCLUSIVE REASONS PDF

Hydro-alcoholische oplossingen hebben bij een intacte huid hetzelfde effect als de waterige oplossingen; bij beschadigde hoornlaag van de epidermis kunnen gecommentarieerd oplossingen een acuut branderig gevoel veroorzaken.

Suspensies en emulsies hebben over het algemeen dezelfde indicaties als oplossingen. De emulsies vormen een zeer dunne lipidenfilm. De partikeltjes in de suspensie kunnen agglomeraten vormen met de huidsecreties en zijn daarom niet aangewezen bij nattende dermatosen.

Toomics – Read Comics, Webtoons, Manga for Free – Free Android app | AppBrain

Ongewenste effecten Allergische reacties, vooral allergische contactdermatitis eczeemzijn mogelijk voor vrijwel elke stof die op de huid aangebracht wordt, met dikwijls kruisovergevoeligheid tussen chemisch verwante substanties. Geneesmidrelenrepertorium brengt mee dat niet alle preparaten die eenzelfde actief bestanddeel bevatten, even goed verdragen worden.

Theoretisch zijn de systemische ongewenste effecten bij lokale toediening dezelfde als bij systemische toediening. Zwangerschap en borstvoeding Tijdens de zwangerschap en de periode van borstvoeding is de kans op problemen voor de meeste lokaal toegepaste geneesmiddelen klein wegens de lage systemische concentratie.

  ENTRE EL INDIVIDUO Y LA SOCIEDAD MUNNE PDF

geneezmiddelenrepertorium Nochtans bestaan over veel dermatologische producten nauwelijks gegevens over gebruik tijdens zwangerschap en borstvoeding; indien mogelijk lijkt onderbreken van de behandeling aangewezen.

Middelen bij traumata en veneuze aandoeningen. Diverse middelen in de dermatologie.

Author: admin